Kontakt

Familielægerne i/s
Sygehusvej 7, 2. sal

8660 Skanderborg
Tlf:  8652 2440
Fax:  8652 2133
Åben kl. 8 – 16.
Klinikkens telefontid kl. 8 – 14.
Lægernes telefontid kl. 8.00 – 8.20  

 

Vurdering af akut, nyopstået sygdom; fremmøde uden behov for tidsbestilling:
Alle hverdage kl. 9.00. 

 

“Stikke tider” ved klinikpersonale, fremmøde uden behov for tidsbestilling:
Onsdage* og Torsdage* kl. 08.00 og kl. 14.00, f. eks: 

Børnevaccination (3 + 15 måneder og 12 år) (gælder IKKE rejsevaccinationer)
B12 vitamin og lignende depot-medicin indsprøjtninger.
Sting-fjernelse op til 3 sting
INR måling (max. 4 uger mellem hver gang)
Influenzavaccination i sæsonen (d. 1/10-31/12)
og lign. efter aftale

* Ved kurser og ferieafvikling kan forekomme ændringer;

 

 

Aktuelt

Måling af INR

Nye retningslinier anbefaler nu at der maximalt bør gå 4 uger mellem hver måling af INR, hvor man tidligere sagde 6 uger. 

 

Nye vinde i almen praksis

D 1/1, 2018 startede en ny overenskomst for almen praksis, som gælder i 3 år. Overenskomsten indeholder en del nye, flere og spændende opgaver som vores klinik skal løse. Overenskomsten kaster naturligt nok nye arbejdsgange af sig – blandt andet i forhold til kontroller af kronisk sygdom som KOL og diabetes, hvor vores personale fremover vil skulle spille en langt større rolle. Vi glæder os meget til at skulle i gang med arbejdet og holder jer løbende opdateret på denne side.

Der er fra politisk hold dog også pålagt os opgaver som vi ikke er så glade for. Vi forventes således fremadrettet bl.a. at skulle dokumentere og registrere endnu mere. Og med trussel om autorisations fratagelse, er der er lagt ultimativt pres på de praktiserende læger i fht. krav om patientfremmøde i fht. udskrivelse eller fornyelse af afhængighedskabende og smertestillende medicin. Vi forventes også at ville varetage udskrivelse af medicinsk cannabis. Sidstnævnte har vi og vores medicinske selskab DSAM dog gentagne gange klart afvist at ville forestå. Se dette link. Vi arbejder fagpolitisk for at påvirke vore politikere til at vælge sundhedsfremmende projekter udfra videnskab frem for populisme. 

 

Ny sygeplejerske.

Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye praksis sygeplejerske Anja Charlotte Rosenborg Kristensen d. 1. februar, 2018. Anja har mange års praksis erfaring fra tidligere ansættelser i lignende stillinger. Tag rigtig godt i mod hende.
Indtil Anja starter udskydes fortsat ikke-hastende sygeplejerske opgaver og -konsultationer.  

 

Medier og nye studier…

Medierne skriver en del om nye forskningsresultater. Bl. a. om at en bestemt type blodtryksmedicin kan øge risikoen for udvikling af hudkræft. Vi følger udviklingen løbende og opfordrer i lige linie med Sundhedsstyrelsen og specialister på området til “ro på” og til at anbefale vore patienter til at fortsætte med at tage sin sædvanlige medicin. Se evt. dette link: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/hydrochlorthiazid-kaedes-sammen-med-hudkraeft#I forhold til overvejelser vedr. anvendelse af prævention henviser vi fortsat til retningslinier og vejledning på Sundhedsstyrelsens præventionsguide

 

 

Selvbetjening

 

Undgå telefonkøen.


Kommunikér med klinikken, bestil fast medicin og tid til undersøgelse.

Bemærk svartid på mails på op til 5 arbejdsdage!
Haster det eller skal du aflyse en tid – så ring!

 

selvbetjening_black

 

Efter henvisning fra lægen kan du via dette link selv finde speciallæger og psykologer:

Find behandler

 

Klik hér når du søger viden om sundhed og sygdom på internettet.

 

 I klinikken udstiller skiftende kunstnere. For tiden er det Mari Dahl.

By og land

 

 

 

 

Malerierne kan købes. Sekretærerne ligger inde med kontaktoplysninger til udstillerne.