Kontakt


Familielægerne

Sygehusvej 7, 2. sal
8660 Skanderborg
Tlf:  8652 2440
Fax:  8652 2133

 

 Akut, nyopstået sygdom

Fremmøde i klinikkens “akut konsultations tid” uden behov for forudgående telefonisk kontakt er mulig alle dage fra kl. 9.00-9.30;
F. eks. nyopståede smerter, feber sygdomme og lignende akutte tilstande som man ville gå til vagtlæge med (læs mere hér).

 

 

 

 

Aktuelt

 

Læge Anja Heyn Andersen siger farvel

Efter halvandet år i klinikken har Anja valgt at opsige sin stilling pr. 31/7. Vi har alle været glade for Anja i det daglige arbejde, ligesom vi ved, at hun har været værdsat af mange af vores patienter. Vi siger tusind tak for en dejlig tid og et godt samarbejde med ønske om al mulig held og lykke fremover.
Der vil i løbet den kommende måned blive ansat en ny lægevikar, som vi tilstræber igen bliver en kvinde.

 

Sygeplejerske-konsultationer

Du kan nu bestille tider ved vores praksissygeplejerske Sanne, som varetager de kvartals-og halvårlige kontroller af kendt, kronisk sygdom såsom forhøjet blodtryk, diabetes og KOL. Ligeledes tager Sanne sig af børne- og rejsevaccinationer, præventionsvejledning, livsstilsvejledning, sårpleje, stingfjernelse, lungefunktionsundersøgelse, hjertediagram, INR måling, de første graviditets undersøgelser samt forundersøgelser før årskontroller af diabetes og forhøjet blodtryk.
I sekretariatet kan vi derfor nu have 2 sekretærer, således Jette og Yang sammen kan håndtere dagens mange opgaver og kontakter, hvilket vi håber vil medføre kortere ventetid både i telefonen og ved skranken.

 

Selvbetjening

 

Bestil selv tid til undersøgelse, fast medicin og kommunikér med din læge.
Bemærk svartid på mails på op til 5 hverdage. Haster det – så ring!

selvbetjening_black

 

Efter henvisning fra lægen kan du via dette link selv finde kontaktoplysninger på speciallæger og psykologer:

Find behandler

 

Start hér når du søger viden om sundhed og sygdom på internettet.

Patienthåndbogen