Hvorfor ikke telefonkonsultationer?

Mulighed for lange telefonkonsultationer med klinikken forsvinder pr. 1. juni 2021.

 

Under Corona-epidemien, har Danske Regioner givet mulighed for, at vi har kunnet afvikle konsultationer via telefon og video i stedet for fremmøde, for at nedbringe antallet af patienter i de praktiserende lægers venteværelser og derved minimere smitterisikoen ved kontaktspredning.

Denne mulighed har Danske Regioner til vores store frustration valgt at afvikle fra 1. juni 2021, hvilket betyder at konsultationer igen vil være ved fremmøde i klinikken som udgangspunkt og at vi derfor desværre ikke længere kan tilbyde den samme service med telefonkonsultation i stedet for fremmøde.

Det er vi som lægehus ærgelige over, og vi véd også at mange patienter har være rigtig glade for denne nye måde at “gå til lægen” på. Det har på mange måder gjort hverdagen mere nemmere og mere fleksibel for både os og jer.  

Som alternativ til fremmøde vil der fremover fortsat være mulighed for at afvikle konsultationen via video (udelukkende via Min Læge-app’en), men video kan naturligvis ikke anvendes til alle typer konsultationer, hvor der f. eks er behov for en fysisk undersøgelse eller lovpligtig fremmøde til f. eks udstedelse af afhængighedsskabende eller søvnfremmende lægemidler. Vær derfor opmærksom på, at du på dagen kan blive kontaktet med besked om at tiden skal bookes om til fysisk fremmøde eller må aflyses, hvis vi vurderer at den ikke kan gennemføres sufficient på video.

Vi åbner for online tidsbestilling til sammedagstider samt videokonsultationer fra 14. juni, og du skal være særligt opmærksom på at det stadig gælder at man ikke må fremmøde i klinikken, hvis du har symptomer på Covid19-infektion, eller er nær kontakt hvis du har været udsat for mulig smitte.

Vi beklager den øgede logistik og udfordring dette vil betyde, men ser omvendt jo meget frem til igen at se nogle flere patienter i 3D.