Hyppigt stillede spørgsmål – om tidsbestilling

Kan jeg selv planlægge mine besøg?

Ja! Du kan selv bestille tid til alle dine undersøgelser via vores selvbetjening på hjemmesiden.
Du kan “kigge” ind i klinikkens program og finde lige den tid der passer dig. Vores sekretærer godkender alle de bestilte tider og kontakter dig, hvis der skal laves ændringer i tiderne, så vi sikrer dig den relevante og mest tidseffektive betjening.

 

Undersøgelses typer:

“Konsultation ved læge/ sygeplejerske/ jordmoder ”:
Benyttes ved første kontakt vedrørende en given, ny problemstilling.
Vores praksisjordmoder varetager børne- og graviditets- undersøgelser, præventionskontrol og vejledning samt screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft.
Vores praksissygeplejerske står for langt størstedelen af klinikkens kontroller af kronisk sygdom og desuden mange års- kontroller af ukompliceret og kendt kronisk sygdom. Hun er desuden klinikkens sår-, vaccinations- og KRAM- ekspert.

“Forundersøgelse” Planlægges 14 dage før den aftalte tid ved lægen eller sygeplejersken.  14 dages “afventen” skaber plads til at svar på alle undersøgelserne er tilgået lægeklinikken. Det er så ærgeligt hvis ikke de er, for så skal vi finde ny tid. 

“Årskontrol af…” Det anbefales fra medicinske selskaber at man én gang årligt giver fremmøde i lægehuset for at få lavet en medicingennemgang, status og aftaler videre plan for den igangværende behandling af kronisk sygdom. Det gælder tillige hvis man i øvrigt anvender anden receptpligtig medicin, som klinikken står for udskrivelse for. Denne undersøgelses type skal altid forudgås af en “Forundersøgelse,” som skal bestilles og udføres 14 dage før  forundersøgelsen – se ovenfor… Der kan sædvanligvis ikke nåes at komme omkring andre punkter ved disse konsultationer, som både i form og indhold er meget fokuseret på den kroniske sygdom. 

“Supplerende kontrol af kronisk sygdom Kan anvendes efter aftale med sygeplejersken, hvis der som led i behandling af kendt kronisk sygdom er behov for en ekstra eller en supplerende tid; typisk der er lavet medicin ændringer eller dosisjustering af igangværende medicin.

“Opfølgningskonsultation” Kan bestilles ved igangværende udredning af sygdom og udelukkende efter konkret aftale med din behandler/ klinikken; oftest: 7-14 dage efter forundersøgelse. Se afsnittet ovenfor. Når du bestiller tiden, skal du huske at skrive, hvad du har aftalt med din behandler, der skal være opfølgning på.

“Blodprøve, stik og prik” Blodprøvetagning og “Stik og prik” er en “svingdørs-tjeneste”. Ring til sekretærerne, hvis du er i tvivl om dine blodprøver er bestilt. Når du bestiller tiden, skal du skrive, hvorfor du skal have taget blodprøven (se nedenfor). Der er afsat 5 minutter til disse opgaver, så der kan ikke behandles andre ting samme dag.

Husk at skrive hvorfor…

Når man bestiller sine tider, skal man hver gang, ganske kort, beskrive baggrunden for besøget, f. eks: “Kontrol af blodtryk”, “Svar på undersøgelser vedr. træthed”, “Udredning af hyppig vandladning”,”Opfølgning på ondt i maven” osv. Dette er af betydning for, hvordan og hvilke undersøgelser der udføres og kan medføre at sekretærerne allerede før 1. ste konsultation ved lægen, vil indkalde dig til en forundersøgelse, hvor der er laves relevante forundersøelser, så udredningen går nemmere og hurtigere – til alles bedste.
Er du i tvivl, så skriv eller ring til vores sekretærer.

  

Jeg skal bare have taget en blodprøve…

Fra 1. september 2019 kan man få taget blodprøve her i klinikken. Tiden til “Blodprøve, stik og prik” bestilles via vores hjemmeside. Det forudsætter at du er sikker på at en af behandlerne aktivt og fornylig har bestilt de relevante blodprøver.
Hvis du er i tvivl, så kontakt sekretærerne før du bestiller tiden – nemmest for alle: pr. mail via selvetjeningen. De skriver tilbage fra dag til dag.

Der er sat 5 minutter af til at få taget en blodprøve, og der kan ikke behandles andre ting samme dag.

 

Hvorfor er det nødvendigt med flere tider?

For at vi kan rådgive og udrede vore patienter bedst muligt, skal vi have adgang til opdaterede undersøgelser, som det ofte tager noget tid at få svar på.

Derfor forudsætter rigtig mange konsultationer at der er lavet en “Forundersøgelse” som kan indeholde f. eks. blodprøvetagning, EKG, Blodtryks måling, instruktion i udførelse af målinger man skal foretage derhjemme eller udlevering af  symptom-spørgeskemaer. Svarene på målinger der er foretaget derhjemme, skal afleveres til sekretærerne og føres ind i journalerne senest en uge før den aftalte “Opfølgningskonsultation“, så svarene på alle prøver ligger klar og er udregnet næste gang du taler med din behandler. Når du bestiller tiden, skal du huske at skrive, hvad der skal være opfølgning på.

“Forundersøgelse” skal ALTID laves før kontrol af kendt, kronisk sygdom. Men det gælder ofte også når der skal laves udredning af nytilkomne symptomer, som du allerede har talt med lægen om.

“Forundersøgelse” udføres af vores klinikpersonale, og undersøgelserne er altså en forudsætning for at  lægen eller sygeplejersken kan vurdere, hvordan den videre behandling skal være.  

Hvis ikke der foreligger svar på alle for undersøgelser; hvis ikke hjemmemålingerne er udført korrekt eller ikke er afleveret, er forudsætningerne for at vi kan vejlede relevant ikke til stede, og så giver opfølgningstiden ikke mening for hverken patient eller behandler.
Derfor er vores personale er instrueret i – i så fald – i at finde en ny tid til dig, så vi er sikre på at svarene på undersøgelserne foreligger, når vi mødes.