“Samme dags – tid” = Tid samme dag! Og om tidsbestilling.

 

Ingen bryder sig om ventetid – heller ikke læger!

Med et brændende ønske om at øge tilgængeligheden til klinikken og at have nul dages ventetid til lægevurdering, har klinikken pr. 18. maj, 2020 indført “Sammedags-tid”.  Det betyder at man som patient kan forvente få vurderet sit helbredsproblem samme dag man ringer til klinikken – uanset om det handler om en akut, ny eller en “gammel” problemstilling. Derfor er det ikke længere nødvendigt – og heller ikke længere muligt – selv at bestille en tid til lægekonsultation.

 

Det søde …

Du får en lægelig vurdering af tine gener samme dag du ringer. Lægerne sidder klar ved telefonerne fra kl. 08.00 – 08.55. Der vil i første omgang være tale om en kort, afklarende telefonsamtale, hvor du og lægen sammen lægger en plan for, hvad der videre skal ske:
Det kan være et godt råd eller en konkret medicinsk behandling; måske en aftale om at få taget blodprøver eller andre forundersøgelser, så du og lægen kan komme videre i udredningen og har prøverne at tale om næske gang I er i kontakt med hinanden.
Det kan også være, at du får en tid til en mere uddybende telefonsamtale senere samme dag eller måske aftales et videoopkald via din telefon.
Endelig kan det være at lægen vurderer at vurderingen af problemet kræver dit fremmøde. Du tilbydes i så fald en tid du skal møde i klinikken samme dag. Kan du ikke komme til konsultation, må du ringe igen en dag, hvor du véd du vil kunne komme på et tidspunkt i løbet af samme dag.

 

…med det sure.

Som patient medfører sammedagstider bl.a. disse udfordringer: Du skal ringe først, og kan ikke planlægge helt præcist, hvornår på dagen du kan komme til læge. Du kan heller ikke selv bestemme, hvordan konsultationsformen bliver. Det er noget du og lægen finder ud af i fællesskab ved morgen-telefonsamtalen. Har du flere problematikker som du ønsker vurderet, skal du ringe med problemstilling nummer 2 en anden dag (for at vi kan tilbyde sammedags tider nok).

 

 “Sammedags – tid” som koncept.

“Sammedags tid” er et gennemprøvet princip, som i talrige undersøgelser har vist meget stor brugertilfredshed. Selvfølgelig med fordele og ulemper. Men altovervejende opleves det som et kvalitetsløft, at man som patient kan få en lægelig vurdering, når man efterspørger det, og at man som klinik kan give en tid til sine patienter samme dag. “Sammedagstider” kræver at alle er “med på præmissen” og har forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Hvis vi f.eks. tillod at man kunne bestille tid ude i fremtiden, ville hele systemet undermineres, fordi disse tider så ville komme til at optage hele dagsprogrammet, og at vi derved meget hurtigt ville komme til at mangle sammedagstider. Det vides også fra undersøgelserne.

 

Kan jeg selv planlægge mine (andre) konsultationer?

Ja. Du kan stadig selv bestille tider til alle andre undersøgelser via vores selvbetjening på hjemmesiden.
Du kan således uændret “kigge” ind i klinikkens program og finde den tid der passer dig. Vores sekretærer godkender alle  bestilte tider og kontakter dig, hvis der skal laves ændringer i tiderne, eller foreslår alternativer eller evt. forundersøgelser, så vi sikrer den relevante og mest tidseffektive betjening.

 

Undersøgelses typer:

“Præventionsvejledning”, “Graviditets kontrol”, “Børneundersøgelser og – vaccinationer”, “Screening for livmoderhalskræft”, “Influenza- 0g Pneumokokvaccination”
- er allesammen fremmøde konsultationer og kan bestilles hjemmefra uden behov for forudgående læge visitation. Opgaverne varetages af vores klinik assistenter, sygeplejersker og jordemoder.

 

“Blodprøver og Forundersøgelse…”
Bestilles som led i kontrol af kronisk sygdom, f. eks. Forhøjet blodtryk, hjerte- eller lunge- sygdom, sukkersyge, knogleskørhed, stofskiftelidelse og lign. Tiden opfølges af en tid ved sygeplejerske. Opfølgningstiden ved sygeplejersken sker indtil videre som telefon- eller video- konsultation for at holde fremmøde aktiviteten  i klinikken på et minimum.

 

“Konsultation ved sygeplejerske/ jordmoder ”:
Vores praksisjordmoder varetager børne- og graviditets- undersøgelser, præventionskontrol og vejledning samt screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft.
Vores praksissygeplejerske står for langt størstedelen af klinikkens kontroller af kronisk sygdom. Hun er desuden klinikkens sår-, vaccinations- og KRAM- ekspert og hjælper med diverse kontakter i forbindelse med udredninger af nyopstået sygdom.
Ved at udnytte vores dygtige personales kompetencer skabes tid til at lægerne i klinikken kan tage sig af det de er bedst til, nemlig udredning og behandling af ny eller mistænkt sygdom, hvor kontroller af stabil kronisk sygdom typisk løftes af vores ansatte med lægerne som daglige supervisorer.

 

“Årskontrol af…”
 – kan i Coronatiden ikke bestilles hjemmefra. Du får i stedet en “Opfølgningstid” til din årskontrol af laboranten, når du kommer til din forundersøgelseskonsultation.
Det anbefales fra medicinske selskaber at man én gang årligt giver fremmøde i lægehuset for at få lavet en medicingennemgang, status og aftaler videre plan for den igangværende behandling af kronisk sygdom. Det gælder tillige hvis man i øvrigt anvender anden receptpligtig medicin, som klinikken står for udskrivelse for. Denne undersøgelses type skal altid forudgås af en “Blodprøve og Forundersøgelse,” som skal bestilles og udføres 14 dage før  forundersøgelsen – se ovenfor… Der kan sædvanligvis ikke nåes at komme omkring andre punkter ved disse konsultationer, som både i form og indhold er meget fokuseret på den kroniske sygdom.

“Video eller telefon konsultation”  (kan ikke bestilles hjemmefra)
Dvs. en “Bliv derhjemme – konsultation”. Din behandler kontakter dig pr. telefon på det tidspunkt I har aftalt ved ved morgenens telefonsamtale. Se også under fanebladet “Videokonsultation” for yderligere vejledning.  Vær opmærksom på at der ved disse typer konsultations tider kan være ventetid på grund af akutte opgaver i praksis, og at tidspunktet derfor vil være omtrent – fortvivl ej – vi glemmer dig ikke! Har du en aftale, skal vi nok kontakte dig!

 

VIGTIGT: Husk at skrive hvorfor…

Når man bestiller sine tider ved praksis personalet, skal man hver gang, ganske kort, beskrive baggrunden for besøget, f. eks: “Kontrol af blodtryk”, “Svar på undersøgelser vedr. træthed”, “Udredning af hyppig vandladning”,”Opfølgning på ondt i maven” osv. Dette er af betydning for, hvordan og hvilke undersøgelser der udføres og kan medføre at sekretærerne allerede før 1. ste konsultation ved lægen, vil indkalde dig til en forundersøgelse, hvor der er laves relevante forundersøelser, så udredningen går nemmere og hurtigere – til alles bedste. Er du i tvivl om hvad du skal skrive, så bed om hjælp ved at kontakte vores sekretærer.
  

 

“Jeg skal bare have taget en blodprøve…”

Tiden til “Blodprøve og forundersøgelse” bestilles via vores hjemmeside og tages i lægekliniken. Det forudsætter at du er sikker på at en af behandlerne har bestilt de relevante blodprøver. Man kan altså ikke bestille en tid til at få taget blodprøve uden først at have lavet en aftale om det med en læge, sygeplejerske eller jordmoder. Har du et forløb i klinikken eller har du en kronisk sygdom eller lidelse som du har en stående aftale om rutinemæssige kontroller af, er det fint; så kan klinik assistenten udvælge de relevante blodprøver.
Hvis du er i tvivl, så ring til sekretærerne før du bestiller tiden.

Der er sat 5 minutter af til at få taget en blodprøve, og der kan ikke behandles andre ting samme dag.

 

Hvorfor er det nogle gange nødvendigt med flere tider?

For at vi kan rådgive og udrede vore patienter bedst muligt, skal vi have adgang til opdaterede undersøgelser, som det ofte tager noget tid at få svar på.

Derfor forudsætter rigtig mange konsultationer at der er lavet en “Blodprøve og Forundersøgelses konsultation” som kan indeholde f. eks. blodprøvetagning, EKG, Blodtryks måling, instruktion i udførelse af målinger man skal foretage derhjemme eller udlevering af  symptom-spørgeskemaer. Svarene på målinger der er foretaget derhjemme, skal indsendes elektonisk eller kan evt afleveres  ved sekretærerne og føres ind i journalerne senest en uge før den aftalte “Opfølgningskonsultation”, så svarene på alle prøver ligger klar og er udregnet næste gang du taler med din behandler.


“Blodprøve og Forundersøgelse” udføres af vores klinikpersonale, og undersøgelserne er altså en forudsætning for at  lægen eller sygeplejersken kan vurdere, hvordan den videre behandling skal være.  

Hvis ikke der foreligger svar på alle for undersøgelser; hvis ikke hjemmemålingerne er udført korrekt eller ikke er afleveret, er forudsætningerne for at vi kan vejlede relevant ikke til stede, og så giver opfølgningstiden ikke mening for hverken patient eller behandler.
Derfor er vores personale er instrueret i – i så fald – i at finde en ny tid til dig, så vi er sikre på at svarene på undersøgelserne foreligger, når vi mødes.