Om klinikken

Familielægerne
Morten S. Rask, Rasmus P. Christoffersen og Mette Liv Fjord Thomsen er alle speciallæger med specialistuddannelse i faget “Almen medicin” og har erfaring med ansættelser på forskellige sygehus afdelinger og lægepraksis i både Danmark, Norge og Grønland. I klinikken fungerer 2 sekretærer som klinik-blæksprutter og en sygeplejerske som selvstændigt varetager rutinemæssige kontroller af kendt kronisk sygdom, sårbehandling og lignende opgaver i tæt samarbejde med og under daglig supervision af lægerne. Praksis har til huse på 2. sal i i Skanderborg Sundhedscenter med handicap-venlige adgangsforhold og på samme matrikel findes flere andre sundhedsaktører f. eks. andre speciallæger, fysioterapeuter, tandlæge, røntgen afdeling, blodprøve-laboratorie og lignende. Som udtryk for at der skal løses et stigende antal opgaver i almen praksis, har klinikken gennem flere år anvendt ansættelse af ekstra lægekapaciteter i form af læge-vikarer. Pr 1. februar 2017 er således ansat Cand. Med, Specialist i Almen medicin, Jens Holmer-Jensen i en sådan stilling.

 

Åben akut tid.
Vi tilbyder daglig fremmøde kl. 9.00 – 9.30 uden behov for forudgående tidsbestilling til en kort vurdering af akut, nyopstået sygdom eller forværring i kendt kronisk sygdom. Det er således altid muligt at blive set på samme dag, man er blevet syg. Til vurdering af ikke akut opstået sygdom, henviser vi til almindelige konsultationstider, hvor der er afsat mere tid til at komme i dybden. Vi forsøger efter bedste evne at holde ventetid på almindelig konsultation så kort som overhovedet muligt.

 

Åben stikketid.
Vi tilbyder også fremmøde uden behov for forudgående tidsbestilling flere gange om ugen i fastlagte tidsrum til simple “stikke/ prikke” tider, hvor vores personale varetager superviserede, simple procedurer så som udvalgte børnevaccinaioner, hvor der ikke skal foretages lægeundersøgelse, måling af blodprocent, INR, B12 vitamin indsprøjtninger, sutur fjernelse og lign.

 

Fra børnefamilier til ældre borgere.
Med baggrund i ansættelser på børneafdelinger og hverdagens udfordringer på hjemmebanen med børn hjemme, har alle lægene i klinikken både stor klinisk og personlig erfaring i familiers trivsel og i børns sundhed og velvære. Vi er rigtig gode til børnefamilier og vi synes de er dejlige!
I den anden ende af livet er der andre ting der udfordrer: Kroppen er måske begyndt at vise tegn på slid, og de biologiske processer gennemgår forandringer som følge af alder og ændret fysisk aktivitetsniveau. Via dialog med den ældre og den evt. tilknyttede hjemmepleje, forsøger vi at hjælpe vore ældre patienter med at skabe optimale sundhedsmæssige forhold. Rutinemæssige opsøgende hjemmebesøg og udvalgte opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse er en del af dén pallet af værktøjer, vi bruger for at kunne hjælpe optimalt og nedsætte risikoen for (gen-) indlæggelse.

 

For dig med en kronisk sygdom.
Lider du af en eller flere kroniske sygdomme: f. eks. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), tidligere blodprop, forhøjet blodtryk eller sukkersyge, vil du som patient ved Familielægerne blive tilbudt at blive kontrolleret fast – typisk – 2-4 gange pr. år eller efter individuel aftale og med en plan for behandlingsmål fra gang til gang. Behandlingsmål og – veje sker efter opdaterede behandlingsvejledninger forfattet af  specialister på de pågældende områder indenfor Dansk selskab for Almen medicin.

 

Hjemmeside og selvbetjeningsportal.
Via vores selvbetjeningsportal kan du bestille tid til undersøgelse og vaccination, bestille din faste medicin samt skrive en mail til lægerne.

 

Lægefaglighed og uddannelse.
Familielægerne opfatter vores egen og vores personales videreuddannelse som helt central for at kunne varetage relevant og tidssvarende udredninger og behandlinger. Vi har internt aftalt dagsbøder, hvis ikke vi får afholdt vores aftalte antal kursusdage pr. år, for således at holde hinanden op på at komme afsted til efteruddannelse trods rigeligt med opgaver “hjemme” i klinikken. Uddannelse af vore patienter er også en vigtig del af vores konsultationer. Vi opfatter vore patienters egenomsorg som den allervigtigste ressource i forhold til at tackle sin egen sygdom. Du vil derfor opleve, at vi beder dig lave hjemmearbejde og gøre hjemmestudier af skriftligt materiale, som du får med hjem fra konsultationen. Som patient ved Familielægerne vil du også komme til at møde uddannelseslæger, så alle i klinikken – inklusive vore patienter – på denne måde kan hjælpe til at uddanne morgendagens læger.

 

Navnet “Familielægerne”.
…synes vi er en god samlebetegnelse for, hvad vi som specialister i almen medicin har uddannet os til. Den engelske betegnelse “Family Doctors” har gennem mange år været brugt om praktiserende læger på den globale scene, og navnet er også baseret på vores egne ambitioner om at være de læger, der kender og følger deres patienter og familier fra vugge til grav.