Velkommen

 

Velkommen til Familielægernes hjemmeside.

 

Lægeklinikken ejes og drives af praktiserende læger Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen. Alle læger i klinikken er speciallæger i almen medicin og virker også i mange andre faglige sammenhænge; bl.a. som eksterne undervisere på universitetet, i div. fagpolitiske organisationer, i styregruppen for Skanderborg Sundhedshus, som kommunal praksiskonsulent og som læger på Smukfest. Som følge af et støt stigende antal opgaver som flyder til almen praksis fra hospitaler og kommuner, har vi gennem flere år kørt med ekstra lægekapacitet ved ansættelse af en kollega som kommer på vore fraværsdage. Klinikkens erfarne lægesekretærer står for den daglige patient kontakt og service i venteværelset, pr. telefon og mail, ligesom de også varetager flere kliniske procedurer og prøvetagningsinstruktioner. Udover almindelige lægekonsultationer tilbyder klinikken også konsultationer ved vores praksissygeplejerske. Praksissygeplejersken hjælper os  med kontroller af kendt kronisk sygdom, sår-vurderinger, vægt- og livsstilssamtaler,  visitation og behandling af ukomplicerede infektionstilstande og meget andet. Vores praksisjordmoder varetager klinikkens rutine graviditetsundersøgelser, celleskrab, børneundersøgelser og kvinde-sygdomme – herunder også prævention opstart og kontrol. Klinikken har ansat medicinstuderende som fungerer som klinikassistenter og hjælper os med div. forundersøgelser og blodprøver som så kan ligge klar, når man kommer til sin læge- og sygeplejerske konsultation.
Alt arbejde som varetages af klinikkens ansatte, foregår under daglig supervision og personale såvel som læger deltager i formaliseret efteruddannelse.

Klinikken har til huse på 2. sal i  det gamle hospital i Skanderborg – “Skanderborg Sundhedshus” – og har pr. 1. november ca. 4.700 patienter tilknyttet. Klinikken har åbent for tilgang af nye patienter, og har fra 1. december 2019 fået mulighed for at udvide vores lægekapacitet med en læge mere. Klinikken er i 2012 og 2015 blevet ombygget til tidssvarende lokaler med moderne laboratoriefaciliteter, med skiftende kunst på væggene og venteværelse med informations skærm med opdateret sundhedsfaglig information.

Vi ser det som en kerneopgave at undersøge og understøtte vore patienters egne ressourcer ved at bruge tid på at formidle sygdoms -lære, -forebyggelse og -mestring. At blive klog på sit eget helbred og behandling af egen sygdom, tror vi på “flytter sundhed” for den enkelte – og for alle – set i sundhedsfagligt, – politisk og  -økonomisk optik.

Du er velkommen til at klikke lidt rundt og læse mere om klinikken og om vores tanker og tilbud – og anvende vore nøje udvalgte links med opdateret og evidensbaseret baggrundsviden og gode råd om forebyggelse, sundhed og sygdom.

Klinikken  står overfor en større omorganisering med forventet udvidelse af personale staben og udflytning til større lokaler i løbet af 2020/ 21.

Med venlig hilsen

Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen