Velkommen

 

Velkommen til Familielægernes hjemmeside.

 

Lægeklinikken ejes og drives af praktiserende læger Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen. Alle læger i klinikken er speciallæger i faget almen medicin og virker også i mange andre faglige sammenhænge; bl.a. som eksterne undervisere på universitetet, i div. fagpolitiske organisationer, i styregruppen for Skanderborg Sundhedshus, som kommunal praksiskonsulent og som læger på SMUKFEST. Pr. 1. februar har vi indhentet mere lægekapacitet ved ansættelse af en kollega som vikarierer ved vores evt. fravær. Klinikkens 2 erfarne lægesekretærer står for den daglige patient kommunikation og service i venteværelse, pr. telefon og mail ligesom de også varetager flere kliniske procedurer og prøvetagningsinstruktioner. Udover almindelige lægekonsultationer tilbyder klinikken også konsultationer ved vores praksissygeplejerske, som under supervision af lægerne hjælper med kontroller af kendt kronisk sygdom, sår-vurderinger, præventionskontroller, vægt- og livsstilssamtaler, visitation og behandling af ukomplicerede infektionstilstande og meget andet.

Klinikken har til huse på 2. sal i  det gamle hospital i Skanderborg – “Skanderborg Sundhedshus” – og har ca. 4.800 patienter tilknyttet. Klinikken er i 2012 og igen i 2015 blevet ombygget til nye, tidssvarende lokaler med moderne laboratoriefaciliteter, med skiftende kunst på væggene og venteværelse med informations skærm med opdateret sundhedsfaglig information.

Vi ser det som en kerneopgave at undersøge og understøtte vore patienters egne ressourcer ved at bruge tid på at formidle sygdoms -lære, -forebyggelse og -mestring. At blive klog på sit eget helbred og behandling af egen sygdom, tror vi på “flytter sundhed” for den enkelte – og for alle – set i sundhedsfagligt, – politisk og  -økonomisk optik.

Du er velkommen til at  at klikke lidt rundt og læse mere om klinikken og om vores tanker og tilbud – og anvende vore nøje udvalgte links med opdateret og evidensbaseret baggrundsviden og gode råd om forebyggelse, sundhed og sygdom.

Klinikken er pr. 11/9 2017 lukket for tilgang af nye patienter.

Med venlig hilsen

Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen