Velkommen

 

Velkommen til Familielægernes hjemmeside.

 

Lægeklinikken ejes og drives af praktiserende læger Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen og Anne Thorsen er ansat i klinikkens som ekstra lægekapacitet. Desuden er Linda Munch pr 1. december 2020 ansat til at fremmøde på de fastelægers fraværsdage. Alle læger i klinikken er speciallæger i almen medicin og virker også i mange andre faglige sammenhænge.

________

Klinikken har til huse på 2. sal i  det gamle hospital i Skanderborg – “Skanderborg Sundhedshus” – og har pr. 31. maj 2021, 6.200 patienter tilknyttet. Klinikken har åbent for tilgang af nye patienter. Klinikken er i 2012 og 2015 blevet ombygget til tidssvarende lokaler med moderne laboratoriefaciliteter, med skiftende kunst på væggene og venteværelse med informations skærm med opdateret sundhedsfaglig information. Vi står overfor en større omorganisering med forventet udvidelse af personalestaben og udflytning til dobbelt så store lokaler d. 10. september 2021. Det glæder vi os til, for vores patientantal er vokset hurtigere end vores adgang til flere kvadratmeter siden klinikkens start i 2012.

________

Klinikkens lægesekretærer og de andre ansatte står for den daglige patientkontakt og service i venteværelset, pr. telefon og mail, ligesom de også varetager flere kliniske procedurer og prøvetagningsinstruktioner. Udover almindelige lægekonsultationer tilbyder klinikken også konsultationer ved vores praksissygeplejerske. Praksissygeplejersken hjælper os med kontroller af kendt kronisk sygdom, sår-vurderinger, vægt- og livsstilssamtaler,  visitation og behandling af ukomplicerede infektionstilstande og meget andet. Vores praksisjordemoder varetager klinikkens rutine graviditetsundersøgelser, celleskrab, børneundersøgelser og kvinde-sygdomme – herunder også prævention opstart og kontrol. Klinikken har ansat medicinstuderende som fungerer som klinikassistenter og hjælper os med div. forundersøgelser og blodprøver som så kan ligge klar, når man kommer til sin læge- og sygeplejerske konsultation.
Alt arbejde som varetages af klinikkens ansatte foregår under daglig supervision, og personale såvel som læger deltager i formaliseret efteruddannelse.

________

Vi ser det som en kerneopgave at undersøge og understøtte vore patienters egne ressourcer ved at bruge tid på at formidle sygdoms -lære, -forebyggelse og -mestring. At blive klog på sit eget helbred og behandling af egen sygdom, tror vi på “flytter sundhed” for den enkelte – og for alle – set i sundhedsfagligt, – politisk og  -økonomisk optik.

Du er velkommen til at klikke lidt rundt og læse mere om klinikken og om vores tanker og tilbud – og anvende vore nøje udvalgte links med opdateret og evidensbaseret baggrundsviden og gode råd om forebyggelse, sundhed og sygdom.

 

Med venlig hilsen

Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen