Velkommen

 

Velkommen til Familielægernes hjemmeside.

 

Lægeklinikken ejes og drives af praktiserende læger Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen. Alle læger i klinikken er speciallæger i almen medicin og virker også i mange andre faglige sammenhænge; bl.a. som eksterne undervisere på universitetet, i div. fagpolitiske organisationer, i styregruppen for Skanderborg Sundhedshus, som kommunal praksiskonsulent og som læger på SMUKFEST. Pr. 1. november, 2017 har vi indhentet mere lægekapacitet ved ansættelse af en kollega, Stine som vikarierer ved vores fravær. Klinikkens 2 erfarne lægesekretærer står for den daglige patient kontakt og service i venteværelset, pr. telefon og mail, ligesom de også varetager flere kliniske procedurer og prøvetagningsinstruktioner. Udover almindelige lægekonsultationer tilbyder klinikken også konsultationer ved vores praksissygeplejerske. Praksissygeplejersken hjælper lægerne med kontroller af kendt kronisk sygdom, sår-vurderinger, præventions- og graviditets- kontroller, vægt- og livsstilssamtaler, rutine celleskrab, visitation og behandling af ukomplicerede infektionstilstande og meget andet. Sygeplejersken er ligeledes klinikkens “vaccinations- og rejse medicin expert”. Arbejde som varetages af klinikkens ansatte foregår under løbende lægefaglig back up og supervision, og personalet sendes selvfølgelig også på  formaliseret efteruddannelse – som oftest gennem lægeforeningens efteruddannelses tilbud.

Klinikken har til huse på 2. sal i  det gamle hospital i Skanderborg – “Skanderborg Sundhedshus” – og har ca. 4.850 patienter tilknyttet. Klinikken er i 2012 og 2015 blevet ombygget til tidssvarende lokaler med moderne laboratoriefaciliteter, med skiftende kunst på væggene og venteværelse med informations skærm med opdateret sundhedsfaglig information.

Vi ser det som en kerneopgave at undersøge og understøtte vore patienters egne ressourcer ved at bruge tid på at formidle sygdoms -lære, -forebyggelse og -mestring. At blive klog på sit eget helbred og behandling af egen sygdom, tror vi på “flytter sundhed” for den enkelte – og for alle – set i sundhedsfagligt, – politisk og  -økonomisk optik.

Du er velkommen til at klikke lidt rundt og læse mere om klinikken og om vores tanker og tilbud – og anvende vore nøje udvalgte links med opdateret og evidensbaseret baggrundsviden og gode råd om forebyggelse, sundhed og sygdom.

Klinikken  står overfor en større omorganisering med forventet udvidelse af personale staben efter udflytning til større lokaler inden for en overskuelig fremtid.

Vi har åbent for tilgang af nye patienter.

Med venlig hilsen

Morten S. Rask, Mette Liv Thomsen og Rasmus P. Christoffersen