Søg viden – og “Hvor lægekonflikten blev af”

Søg viden

 

De nedenstående links er nøje udvalgt ud fra Familielægernes ønske om at kunne tilbyde opdateret, sundhedsvidenskabeligt velfunderet og økonomisk uafhængig information om sundhed og sygdom:

 

Søg mere information om en bestemt sygdom baseret på solid faglig viden uden indblanden af lægemiddelfirmaer eller andre med økonomiske interesser i opslagsværket
Patienthåndbogen.dk

 

Denne hjemmeside tilbyder en lang række informationer. F.eks viden om de enkelte sygdomme, om forebyggelsestiltag, patientrettigheder samt opslagsløsninger og personlige tjenester målrettet både borgere og sundheds-faglige.
Sundhed.dk

 

Få mere information om vores børne – og rejse- vaccinationer på:
Familielægerne.dk/vaccination

 

Søg viden om idræts-skader og overbelastnings-tilstande her
Sportnetdoc.dk

 

Søg viden om sex og prævention på
SexogSamfund.dk

 

 

 

 Lægekonflikten – hvad blev den af?  Version 1.

(Opdateret ultimo 2014:) Efter langstrakte og kuldsejlede overenskomst forhandlinger havde de Danske Regioner pr. 1. september, 2013 opsagt et tidligere aftalebaseret system med de praktiserende læger. Man syntes at lægehjælp for 1400 kroner/ år pr. dansker 24 timer i døgnet 365 dage om året var for dyrt og Regionerne ønskede kontrol over, hvad de praktiserende læger og patienter fremadrettet skulle bruge tiden i almen praksis til. Hvilket vi (fortsat) mener burde være et anliggende imellem patient og læge…  4 timer efter vores fyring fremlagde Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse et oplæg til en ny sundhedslov som dikterer vores arbejdsvilkår og forringer vores mulighed for at hjælpe og servicere vore patienter, som vi i al ydmyghed mener at vide mere om end politikere. Som følge heraf var mange af os derfor parat til at “forblive fyrede” og i stedet tilbyde at patienterne vore ydelser mod deres fulde privat betalinger direkte til os. Men med den mindst mulige margen – et afstemningsresultat på 25:24 – vedtog repræsentantskabet i Praktiserende lægers Organisation at ville genoptage de – nu lovbestemte – overenskomst forhandlinger med regionerne.

En ny samarbejdsaftale er i foråret 2014 blevet vedtaget med et lille flertal af de praktiserende læger, og denne nye overenskomst medfører at vi pålægges et loft for, hvor stor en regning vi kan sende til regionerne, men ikke et loft på hvor mange opgaver vi forventes at udføre for Regionerne. Sammenligneligt med hvis en entreprenør fik en bestemt pose penge beregnet til at bygge et  hus for, hvorefter bygherren efterfølgende kunne beordre “en carport, en overetage og et hundehus” bygget oven i uden mer-betaling for det ekstra arbejde. Med den konstante tilstrømning af opgaver til almen praksis som følge af bl.a. kortere indlæggelsestider på sygehusene og opgave glidninger fra kommunerne, vil der i dette setup kunne opstå situationer, hvor de praktiserende læger som følge af tidsnød, må afvise vore patienters ønsker om en bestemt type service/ sundhedsfremme opgave og i stedet henvise dem til regioner eller kommunerne, hvis de mener at der er tale om en opgave som skulle falde ind under det offentlige tilbud om lægehjælp. Eller at ventelisterne til almindelige lægekonsultationer vil vokse betragteligt. Eller at vi i slutningen af året har opbrugt vores “kvote” og således ikke længere vil kunne tilbyde andet end “akut lægehjælp” fra 8-16. Vi håber det ikke, men frygter det…

De Danske Regioner og vi læger er – som det fremgår – ikke  enige i, hvordan almen praksis i Danmark skal drives i fremtiden. Der pågår i øjeblikket visionsprocesser på begge sider, som forhåbentlig vil kunne afklare og afstemme forventninger til hinanden, så der påny kan udvikles positive synergier mellem regioner og praktiserende læger.

De praktiserende læger ønsker helt overordnet at beskytte vore patienters mulighed for at gå til læge med, hvad de vil, når de vil, og at behandling og udredning fortsat vil ske på lægefaglig baggrund og i samarbejde med den enkelte patient – frem for, hvad skiftende embedsmænd og politikere måtte mene, ville være det bedste (læs: det billigste) for samfundet. Faglige argumenter har været svære at komme igennem med overfor de sundhedsansvarlige politikere i en tid, hvor økonomiske hensyn og ønske om kontrol, synes at overskygge dét vi praktiserende læger er her for; nemlig at tage vare på de bekymringer, sygdomme og symptomer som jo udspringer fra det enkelte menneske – og ikke af “samfundets syn” på samme…

Hér et link til et to timers langt debatprogram omhandlende dele og mere af ovenstående og samtidig givet et  meget tanke vækkende indblik i de politiske processer bag vores samarbejdsaftale og ikke mindst sundhedslovens tilbliven.

Følg også debatten på facebook: “Bevar familielægen“.

Lægekonflikten – hvad blev den af? Version 2…

(Opdateret primo maj, 2017:) I april 2017 er Overenskomst forhandlingerne mellem RLTN og PLO på brudt sammen til begge parters store frustration. Vi støtter ved Familielægerne fuldt op om forhandlingsudvalgets og repræsentantskabets vurderinger og anbefalinger – herunder også at man ikke kunne nå til enighed med RLTN om aftalens pålydende.

Vores holdning er uændret fra 2013 og ligesom vores valgte fagpolitikere, at vi skal kunne se vores patienter og os selv i øjnene, når vi skriver under på en aftale om, hvordan vilkårene for at være patient og læge eller ansat i almen praksis skal være i fremtiden.