KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KOL er en hyppig kronisk lungesygdom, som rammer mange danskere. Den hyppigste og vigtigste årsag til udvikling af KOL er tobaksforbrug. KOL er en sygdom man skal leve med resten af livet, men som kan bremses med god behandling i form af rygestop, medicin og fokus på kost og motion.

Kan du have KOL?
Er du ryger eller ex-ryger med tidligere længerevarende tobaksforbrug?
Oplever du gennem flere måneder daglig hoste?
Oplever du åndenød ved selv mindre aktivitet, ex. trappegang?
Er du over 35 år?

Hvis du kan svare JA til mere end 2 af ovenstående spørgsmål vil det være en god ide at få målt din lungefunktion hos vores sygeplejerske for at undersøge for bla. astma og KOL.

Tilbud til dig med KOL:

Vi vil hos Familielægerne gerne se dig til mindst 1 årlig lungekontrol og i nogle tilfælde flere.
Dine KOL-kontroller varetages af vores sygeplejerske, som har stor erfaring med din lungemedicin og lungefunktionsundersøgelsen.
En uge før din årskontrol hos sygeplejersken bedes du komme forbi vores sekretær inden kl. 12 til udfyldelse af et KOL-skema samt efterfølgende blodprøvetagning i laboratoriet.
Husk altid at medbringe din lungemedicin til KOL-kontrollerne!

Du anbefales hvert år af blive influenza-vaccineret i oktober måned ligesom vaccination for pneumokok-infektion ofte er relevant.

Links:

Dansk Selskab for Almen Medicin´s Patientvejledning om KOL.

Skanderborg kommunes tilbud om Rygestop-kursus.