Type 2 Diabetes

Til dig med diabetes.

Motion og vægttab samt evt. rygeophør er – uanset hvor længe man har haft diabetes – de vigtigste grundpiller i behandlingen af diabetes. Diabetes er en sygdom som ikke forsvinder, men med den rette indsats kan den holdes nede. Mange kan reducere sin medicinske behandling efter livsstilsændringer alene.

Via faste besøg i lægeklinikken, vil vi hjælpe dig med at kontrollere og regulere din diabetes for derved at nedsætte risikoen for at få nogle de følgetilstande, som sygdommen kan føre med sig. Men det er meget vigtigt at erkende, at du selv ér og bliver dén, der har størst indflydelse på din sygdoms udvikling.
_____________________________________________________________
Diabetes kontroller i klinikken:

I henhold til gældende nationale retningslinier gældende anbefaler vi at du kommer til faste, rutinekontrol  nogle gange om året – som udgangspunkt ved klinikkens sygeplejerske; og hyppigere i perioder, hvor det er nødvendigt med medicinomlægning eller dosisjustering. En gang om året, skal kontrollen forudgåes af EKG og blodprøve samt urinprøve ca en uges tid før med henblik på en “årskontrol”, hvor der laves medicingennemgang og udfærdiges en plan for det næste års fokusområder og aftaler for behandlingsmål i forhold til de nyeste retningslinier fra Diabetes specialisterne.
Ved gentagne mislykkede forsøg på at få diabetes behandlingen til at “nå i mål”, skal du til opfølgning ved din faste læge.

En uge før dine diabeteskontroller på lægeklinikken, skal du altså også have en formiddagstid i klinikken for at få taget taget blodtryk (og èn gang om året også EKG) ved personalet og derefter få taget blodprøver (og èn gang om året også aflevere urinprøve) i laboratoriet i stueetagen i Sundhedscenteret, så prøvesvarene ligger klar til sygeplejerske konsultationen.
Det er ikke nødvendigt at bestille tid til blodprøvetagning i laboratoriet som er åben mellem 7.30-13 på alle hverdage.

Tidsbestilling til forundersøgelser (EKG, Blodtryk, urinprøve) gøres mest hensigtsmæssigt ved kontakt til sekretærerne. Tider ved sygeplejersker og læger skal bestilles on-line. _____________________________________________________________

Supplerende information om diabetes:
www.patienthåndbogen.dk , et dansk, medicinsk opslagsværk skrevet til og for patienter af specialister indenfor alle medicinske specialer.
www.diabetes.dk ; diabetesforeningens hjemmeside.

_____________________________________________________________

Med venlige hilsner Læger og personale ved Familielægerne