Type 2 Diabetes

Til dig med diabetes.

Motion og vægttab samt evt. rygeophør er – uanset hvor længe man har haft diabetes – de vigtigste grundpiller i behandlingen af diabetes. Diabetes er en sygdom som ikke forsvinder, men med den rette indsats kan den holdes nede. Mange kan reducere sin medicinske behandling efter livsstilsændringer alene.

Via faste besøg i lægeklinikken, vil vi hjælpe dig med at kontrollere og regulere din diabetes for derved at nedsætte risikoen for at få nogle de følgetilstande, som sygdommen kan føre med sig. Men det er meget vigtigt at erkende, at du selv ér og bliver dén, der har størst indflydelse på din sygdoms udvikling.

Diabetes kontroller i klinikken:

I henhold til gældende nationale retningslinier, anbefaler vi at du kommer til faste, rutinekontroller 2 – 4 gange om året ved klinikkens sygeplejerske; dog hyppigere i perioder, hvor det er nødvendigt med medicinomlægning eller dosis justering. En gang om året, skal sygeplejerske kontrollen følges op af en lægekonsultation en uges tid senere med henblik på en “årskontrol”, hvor der laves medicingennemgang og udfærdiges en plan for det næste års fokusområder og aftaler for behandlingsmål.

Rutine diabetes kontroller udføres altså af sygeplejersken; Årskontrollen af lægerne.

Ca. en uge før alle dine aftaler på lægeklinikken, skal du have taget blodprøver i laboratoriet i stueetagen i Sundhedscenteret, så prøvesvarene ligger klar, når vi mødes. Det er ikke nødvendigt at bestille tid til blodprøvetagning i laboratoriet som er åben mellem 7.30-13 på alle hverdage.™

Før årskontrollen skal du også aflevere en morgenurinprøve (skal laves hjemme, medbringes og afleveres på laboratoriet i et prøveglas, som kan købes på apoteket), samt have lavet et hjertediagram/ EKG ved sygeplejersken i vores klinik, så lægen kan kigge på det til årskontrollen. 

Tidsbestilling til undersøgelser i klinikken kan som altid gøres pr. telefon, men – meget nemmere (så du kan slippe for telefonkø) – via selvbetjeningen på klinikkens hjemmeside på www.familielægerne.dk. Hér kan du også skrive korte beskeder til lægerne, få svar på dine blodprøver, samt bestille fast medicin.

Links:

Dansk selskab for Almen medicins: Patient information om Type 2 diabetes.

Skanderborg kommunes skattebetalte tilbud med kurser til mennesker med kroniske sygdomme: Kurser og forløb.

Skanderborg kommunes skattebetalte tilbud med rygestop-kursus: Kom og kvit.