Type 2 Diabetes

Til dig med diabetes.

Motion og vægttab samt evt. rygeophør er – uanset hvor længe man har haft diabetes – de vigtigste grundpiller i behandlingen af diabetes. Diabetes er en sygdom som ikke forsvinder, men med den rette indsats kan den holdes nede. Mange kan reducere sin medicinske behandling efter livsstilsændringer alene.

Via faste besøg i lægeklinikken, vil vi hjælpe dig med at kontrollere og regulere din diabetes for derved at nedsætte risikoen for at få nogle de følgetilstande, som sygdommen kan føre med sig. Men det er meget vigtigt at erkende, at du selv ér og bliver dén, der har størst indflydelse på din sygdoms udvikling.
_____________________________________________________________

Diabetes kontroller i klinikken:

I henhold til gældende nationale retningslinier gældende anbefaler vi at du kommer til faste, rutinekontrol  1-2 gange om året ved klinikkens sygeplejerske og hyppigere i perioder, hvor det er nødvendigt med medicinomlægning eller dosisjustering.

En gang om året; senest en uge før diabeteskontrollen, skal du have taget både EKG og blodtryk og evt. have udført hjemmeblodtryksmåling. Det shjælper vores praksis personale med. På samme dag skal du have taget blodprøver samt aflevere en urinprøve, så alle svarene på prøverne ligger klar til din “Diabetes årskontrol”. Hér laver sygeplejersken medicingennemgang, tjekker op på om årets diabetesmål er nået, og udfærdiger sammen med dig en fokuseret liste over ting, der evt. skal tages op med din faste læge i klinikken. Lægen og du laver så i fællesskab ved en efterfølgende konsultation en ny diabetes behandlingsplan og aftaler fremadrettede behandlingsmål i forhold til de nyeste retningslinier fra Diabetes specialisterne.
Ved gentagne ekstra kontroller ved sygeplejersken med henblik på at få diabetes behandlingen til at “nå helt i mål”, skal du til opfølgning ved din faste læge.

Tidsbestilling til forundersøgelser (EKG, Blodtryk, urinprøve) gøres mest hensigtsmæssigt ved telefonisk kontakt til sekretærerne, hvor imod du selv kan bestille tid ved sygeplejersken via selvbetjenigen via denne hjemmeside.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid til blod- og urin- prøvetagning i laboratoriet i stuetetagen, som er åben mellem 7.30-13 på alle hverdage.

_____________________________________________________________

Supplerende information om diabetes:
www.patienthåndbogen.dk , et dansk, medicinsk opslagsværk skrevet til og for patienter af specialister indenfor alle medicinske specialer.
www.diabetes.dk ; diabetesforeningens hjemmeside.

_____________________________________________________________

Med venlige hilsner Læger og personale ved Familielægerne