Vaccination

 

 

 

Vælg type af vaccination fra fanebladet “Rejsevaccination”.


Vær opmærksom på at rejse- vejledning og -vaccinationer

ikke er omfattet af det offentliges tilbud om gratis lægehjælp og derfor sker mod fuld egen betaling.

Priser fremgår under fanebladet: “Rejsevaccination”